ELTE Természettudományi Kar

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. | +36-1-372-2545, +36-1-372-2500/6145 | http://ttk.elte.hu, https://www.elte.hu/karok/ttk

Oszd meg másokkal!

Desktop

Karunkon hét szakterület keretében 5 intézet és a dékán közvetlen irányítása alatt további 2 oktatási szervezeti egység működik. Különböző intézeteink más és más formában mutatnak föl kimagasló eredményeket. A Kémiai Intézet tudományos műhelyeiben született a legtöbb szabadalom és találmány. A Kar részéről a legjelentősebb nemzetközi publikációs tevékenységet a Fizika és Matematikai Intézetek oktatói és kutatói végzik. Jelentős expedíciókat szerveztek, aktív részesei voltak az új területfejlesztési intézményrendszer kialakításának a Földrajztudományi Központ munkatársai. A hazai bányászat erős csökkenésével új utakat kereső földtudományi területen a Földtudományi Központ keretében jelentős a különleges ipari szerkezeti anyagok kutatása, továbbá a kölcsönzött NASA holdkőzet és japán antarktiszi meteoritgyűjtemény vizsgálata jelentett fontos áttörést az űrkutatás irányába. A központ széleskörű nemzetközi együttműködésben, eredményesen folytat kutatásokat a Föld, a felszín, a légkör és a világűr részletes megismerése érdekében. A Biológiai Intézet tanszékei országos és európai regionális szerepet játszanak a molekuláris biológiai kutatások és alkalmazások területén, a biodiverzitás kutatásában és megőrzésében, valamint a környezetvédelemben.

A Biológiai Intézet 12 tanszékből, továbbá szakmódszertani csoportból áll, szakterületén a legváltozatosabb képzési, valamint kutatási profilt nyújtja. Magyarországon. Az Intézet oktatási profilja:biológia, valamint természetismeret-környezettan tanárok, biológusok, környezettudósok, gyógyszerészek, pszichológusok, mérnök-biológusok képzése. Az Intézet fő kutatási területei: antropológia, fehérje- és géntechnológia, neurofiziológia, etológia, molekuláris sejtbiológia, immunológia, környzeti mikrobiológia, ökológia, növénybiológia és állat- és növényrendszertan.

A Fizikai Intézet 5 tanszéket foglal magába. Az Intézet oktatási profilja: fizikusok és fizikatanárok képzése, továbbá fizikai alapismeretek nyújtása a Kar más hallgatói számára. A fő kutatási területek lefedik a fizika szinte minden ágát, kezdve a kvarkok és más elemi részecskék elméleti vizsgálatától a grafén nano-szerkezetének és a fehérjék fizikai működésének kutatásán át a fekete lyukak, a gravitációs hullámok és az Univerzum nagyskálás szerkezetének megismeréséig. A fizika hagyományos területei mellett nemzetközileg sikeres kutatások folynak olyan új területeken is mint a káoszelmélet vagy a komplex hálózatok.

A Földrajz és Földtudományi Intézeten belül 2 központ működik. A Földrajztudományi Központ 4 tanszéket és egy kihelyezett csoportot fog át, oktatási profilja: geográfusok és földrajztanárok képzése a földrajz minden ágára kiterjedően. A Központ fő kutatási területei: Magyarország tájföldrajzi kutatása, térképezése és a társadalom környezet-átalakító hatásának értékelése terepi vizsgálatok, laboratóriumi elemzések alapján; regionális fejlődési tendenciák vizsgálata Európában és Magyarországon; a világgazdaság földrajza. A Földtudományi Központ 7 tanszékre, 1 csoportra és 3 kihelyezett egységre tagozódik, oktatási profilja: földtudományi alapszakos hallgatók képzése a Központhoz tartozó diszciplínáknak megfelelő szakosodást biztosítva, részvétel környezettan és fizikus alapszakok oktatásában, valamint csillagászok, geológusok, geofizikusok és meteorológusok képzése, továbbá fizikus és egyes tanár szakos hallgatók bevezető oktatása. A Központ fő kutatási területei: fémes és nem-fémes hasznosítható nyersanyagok, szénhidrogének kutatása; hidrológiai, környezetföldtani és geomatematikai kutatások; a földkéreg szerkezete és fejlődése; az ásványi nyersanyagok keletkezése, felkutatása és kiaknázása; a környezet hosszú és rövid távú állapotváltozásának értékelése; különleges ipari szerkezeti anyagok (pl. kerámiák) kutatása, a magyar föld geológiai történetének feltárása; az élővilág fejlődésének a paleontológia paleobiológia modern módszereivel való megismerése; Napfizika, a Galaxis szerkezete és dinamikája, csillagfejlődés korai szakaszának vizsgálata. A kutatási területekhez tartozik még a nagydiszperziós spektroszkópia; csillagközi anyag fizikája; kozmogónia; emissziós és flercsillagok; égi mechanika; a Föld globális vizsgálata; lemeztektonika és medencefejlődés környezeti és nyersanyagkutató geofizika; űrkutatás és távérzékelés; dinamikus légkörmodellek; klimatológia; levegőkörnyezeti, agro- és mikrometeorológiai kutatások.

A Kémiai Intézet 4 tanszéket és 16 laboratóriumot fog össze, oktatási profilja: vegyészek és kémiatanárok képzése. Az intézet aktívan részt vesz a Semmelweis Egyetem gyógyszerészek és további ELTE TTK szakok oktatásában is. Fő kutatási területek: szerves és szervetlen vegyületek NMR-spektroszkópiája, környezetanalitika, korrózió, nemlineáris reakciók, Mössbauer-, röntgen- és pozitron annihilációs spektroszkópia, elektro-, kolloid-, kvantum-, fémorganikus, peptid- és szilárdtestkémia.

A Matematikai Intézet összesen 7 tanszékből és 1 központból áll, oktatási profilja: matematikatanárok, matematikusok és alkalmazott matematikusok képzése, valamint a szükséges matematikai alapok oktatása a Kar más hallgatói számára. Különböző speciális matematikai kurzusok tartása. Fő kutatási területek: algebra és számelmélet, analízis, alkalmazott analízis és számításmatematika, geometria, topológia, információelmélet, valószínűségelmélet, matematikai statisztika, operációkutatás, diszkrét matematika, számítástudomány, matematika-didaktika oktatása. A 2016/2017. tanévtől matematika-didaktika doktori program indul a Matematika Doktori Iskola keretei között.

A dékán közvetlen irányítása alatt működik a Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógiai Központ és a Környezettudományi Centrum.

Karunknak több mint 3000 hallgatója van. Oktatóink, illetve kutatóink létszáma közel 463, ebből 80 egyetemi tanár, közülük 11 akadémikus. A 1993-ban indult, 3 éves doktori posztgraduális képzésen mintegy 400 hallgató vesz részt. Az intézetek különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy a képzésben résztvevő egyetemi és PhD hallgatókat a Tudományos Diákköri munkákon és a diplomatémákon keresztül bevonják az intézet oktatóinak kutatási témáiba, illetve lehetőséget nyújtsanak számukra pl. a Fizikai Intézetben a legmodernebb számítógépes szimulációs és adatelemzési technikák megismerésére is. A kutatások túlnyomó többsége kollaborációban történik, így az azokban résztvevő diákoknak lehetősége bekapcsolódni úgy az élenjáró nemzetközi programokba, mint az ipari együttműködésekbe.

A klasszikus természettudományos diszciplínák oktatása és kutatása mellett a Kar a jövőben utat kíván nyitni olyan tevékenységek számára, melyek a tanszékek munkáját különféle ígéretes irányokban integrálják. A legismertebb ilyen kezdeményezések a környezeti programok – például a Biológia Intézet keretében működő Környezettudományi Centrum – és ilyen az 2016-ban 70 éves elindulását ünneplő űrkutatás is. A hazai ipari vagy akadémiai kutatások szempontjából a maga területén a TTK minden intézete biztos kapcsolódási hátteret jelent. Valamennyi szakterületet beleértve, 2016-ban összesen 21 MTA kutatócsoport működik a karon. Kiemeljük a kiválósági pályázat-nyertesek (pl. MTA Lendület, ERC, Marie Curie) szerepét a kutatási területek meghatározásában.

Karunkon az alapképzés mellett a továbbképzés is számos formában folyik, a jelentkezők 6 doktori iskola 27 doktori programjából választhatnak. Karunkon Mikrobiológus és Hidrológus szakirányú továbbképzési szakon is folytathatnak tanulmányokat az érdeklődők. A tanártovábbképzésben „Az atomoktól a csillagokig.- Fejezetek a fizika legújabb eredményeiből”, valamint a „Korszerű tartalom és módszerek a fizika XXI. századi tanításában” továbbképzést látogatják a legtöbben. Mesterképzési szakjaink angol nyelven is elérhetőek.

További információk:

Parkolás:utcán ingyenes
A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil

Az ittlakunk.hu oldalain megjelenő információk, adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges hibákért, hiányosságokért az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.

Hirdess nálunk!

Szeretnéd, ha a kerület lakói tudnának szolgáltatásaidról, termékeidről, boltodról, vendéglátó-helyedről? Hirdess nálunk! Meglásd, egyáltalán nem drága – és megéri. A részletekért kattints ide!

Legyél a szerzőnk!

Rendszeresen írnál a környéked eseményeiről, boltjairól, kocsmáiról, kulturális programjairól, utcáiról és játszótereiről? Ne habozz, vedd föl velünk a kapcsolatot!

Partnerek